TOPlist
 
Aikido Žďár © 2008
 
O Nishio Ryu

ENATO - European Nishio Aikido Toho Organisation


ENATO je mezinárodní organizace, jejichž hlavním cílem je podporovat rozvoj Aiki Toho Iai, systému kata s japonským mečem vytvořených Shoji Nishio senseiem.
Více informací na oficiálních stránkách organizace: ENATO

Seznam Aiki Toho Iai Kata

Číslo název
v IAIDO
název
v AIKIDO
Chiburi
1 Mae giri  Shóhattó Eishin ryu
2 Uke nagashi Aihanmi Ikkyó Eishin ryu
3 Ushiro giri Kaitennage Eishin ryu
4 Zengo giri Aihanmi shihonage Eishin ryu
5 Sayú giri Gyakuhanmi shihonage Eishin ryu
6 Tsuka osae Gyakuhanmi nikkyó Eishin ryu
7 Tekubi osae Aihanmi nikkyó Eishin ryu
8 Kawashi tsuki     Tsuki sankyó Eishin ryu
9 Tsukekomi Tsuki kotegaeshi Katori ryu
10 Tsume Irimi Katori ryu
11 Sanbó Shómen Sankyó Katori ryu
12 Shihó Shómen shihonage Katori ryu
13 Nukiawase Gokyó Suio ryu
14 Todome Yonkyó Eishin ryu
15 Suemonogiri Suemonogiri Eishin ryu
Aiki Toho Iai Kata-Video

AIKI TOHO IAI


Zen Nihon Iaido Renmei Toho Gohon (Shin Toho)

1 Maegiri Eishin Ryu
2 Zengogiri Mugai Ryu
3 Kiriage Shindo Munen Ryu
4 Kisakigaeshi Houki Ryu
5 Shihogiri Suiou ryu