TOPlist
 
Aikido Žďár © 2008
 
O Nishio Ryu

NISHIO BUDO: NOVÝ POHLED NA ZBRAŇ


Převzato ze serveru YUFUKAN – centrum Nishio Budó na Ukrajině, se souhlasem prezidenta této organizace Takashi Kurokiho. Článek byl napsán za použití materiálů z rozhovoru s Takashi Kurokim (leden 2007). Z ruštiny do češtiny přeložil Vráťa Kubínek v roce 2009.s jeho svolením publikováno zde.Už několik let mají lidé, kteří se zabývají japonskými bojovými uměními, jako jsou aikidó, karate, iaidó, jodó, jedinečnou příležitost nejenom navštívit 1-2 krát ročně semináře zahraničního mistra, pokoušet se z videa odpozorovat techniky nebo šetřit peníze na stáž do Evropy, pokud ne rovnou do Japonska. Mají možnost se systematicky učit u japonského mistra, který získal své umění takříkajíc u zdroje, i u nás, na Ukrajině. Řeč je o Takashi Kurokim, který již 7 let žije v Kyjevě, kde vyučuje jeden ze skvělých druhů japonského budó, zvané Nishio Budó.

Takashi Kuroki je oficiálním představitelem Nishio Budó na Ukrajině, prezident YUFUKAN – centra Nishio Budó na Ukrajině, držitel 5. Danu Toho Iai a 4. Danu Aikidó Aikikai. K dnešnímu dni se u Takashi Kurokiho učí více než 100 žáků z Kyjeva, Lvova, Oděsy, Charkova a Nikolaeva. Po několika letech usilovné práce byli vychováni instruktoři, jejichž úroveň znalostí umožňuje všem uchazečům, vzdělávat se v Nishio Budó v souladu s tradicemi japonské školy výuky budó. Instruktoři vyučují ve Lvově, Charkově, Oděse a Kyjevě.

Předtím, než seznámíme čtenáře s tím, co že je Nishio Budó a v čem je jedinečnost a specifičnost tohoto stylu, je třeba se podělit o postřehy o lidech, kteří přicházejí tuto školu studovat.

Takashi Kurokiho a jeho instruktory velmi často zvou na různé semináře a demonstrace východních bojových umění. Takovéto akce jsou velmi důležité, protože slouží nejenom k popularizaci zdravého a aktivního způsobu života. Často mnozí mladí lidé, a dokonce i lidé vyššího věku, přicházejí na takovéto semináře proto, aby si pro sebe vybrali druh bojového umění, kterému by se chtěli věnovat.

Obvykle je možné po ukázce Nishio Budó slyšet buď slova nadšení z krásy pohybů, virtuózního ovládání různých druhů zbraní anebo skepticky opatrné poznámky o složitosti systému a velkého množství technik, které je složité si zapamatovat a k tomu ještě rozumět jejich vzájemné souvislosti. Pravdu mají jedni i druzí. Později, jako nováčci v dojo stojí ti první před volbou, zda cvičit systematicky, doopravdy a každé cvičení si „zaznamenávat“, nebo zda mají hledat jiné místo ke strávení času; a druzí se s radostí vrhnou do mohutného proudu vědomostí a odhazují svoji skepsi ve prospěch krásného, jasného systému principů pohybu těla.

Tvůrcem systému je Shoji Nishio, žák zakladatele aikidó, Moriheie Ueshiby. Shoji Nishio se narodil v roce 1927 v prefektuře Aomori. Ještě v mladém věku se přestěhoval do Tokia. V Tokiu začal Shoji Nishio pracovat v tiskárně Ministerstva financí Japonska. V roce 1942 začal studovat judo v Semba Dojo, Tokio, a v roce 1945 se stal členem organizace Kodokan. Protože si chtěl doplnit svoje vědomosti o judo, začal se zabývat karate stylu Shinto Jinen u zakladatele tohoto stylu Yasuhiro Konishiho. Učitel karate, který byl blízkým přítelem Moriheie Ueshiby, vždy považoval O-Senseie za velkého mistra a byl okouzlen jeho talentem. Mnozí žáci Yasuhiro Konishiho se chodili dívat na O-Senseie. Tak se jednou jeden z nich vrátil z dojo Moriheie Ueshiby a mluvil o O-Senseiovi jako o nepřemožitelném vlkodlaku. Doporučoval Shoji Nishiovi, aby se šel na velikého mistra osobně podívat. Shoji Nishio se už ke karate nevrátil. To bylo v roce 1951 a už v následujícím roce 1952 se Shoji Nishio stal členem Hombu Dojo Aikikai. V té době probíhaly tréninky pod vedením O-Senseiova syna Kishomaru Ueshiby a Koichi Toheie. Při vzpomínkách na toto období, Shoji Nishio říkával, že v tom poválečném období, kdy hlad připravoval lidi o poslední zbytky sil, chodilo na tréninky aikido málo lidí. Bylo úspěchem, když v dojo trénovalo současně pět lidí. Často musel cvičit sám. V takovéto dny cvičil Shoji Nishio sám s bokkenem (dřevěným mečem). Všichni žáci, kteří přicházeli do dojo, již měli dostatečné zkušenosti s jinými bojovými uměními, ale všichni byli přesvědčeni, že O-Sensei zná nějaké hluboké tajemství, které o něm dovoluje hovořit jako o velikém Mistru. Všichni to cítili, ale nikdo to nemohl vysvětlit, ačkoli každý z nich měl zkušenosti v budó.

Půl roku poté, co vstoupil do Hombu Dojo, začal Shoji Nishio cvičit přímo u O-Senseie. Shoji Nishio byl vždy okouzlen tím, jak O-Sensei zacházel s mečem. Ale k velkému zklamání nikdy Morihei Ueshiba nevysvětloval, jak provádět techniky. Shoji Nishio se pokoušel zadávat dotazy na význam meče v aikido starším žákům, ale málokdo z nich sám chápal důležitost cvičení se zbraněmi. Shoji Nishio často litoval toho, že na společných cvičeních chybělo zacházení s kenem a jo. Tím podivnější to bylo na pozadí soukromých demonstrací takovýchto technik v provedení samotného O-Senseie. Shoji Nishio byl pevně přesvědčen, že praxe v zacházení s mečem je v aikido nezbytná, ale protože si byl vědom současného stavu, rozhodl se, že bude se zbraněmi cvičit samostatně. Tak se začal zabývat iaidó stylem Musojikiden Eishin u Shigenori Sano a jodo stylu Shinto Muso u Takaji Shimizu, kteří byli ve své době známými mistry.

V okamžiku, kdy začal cvičit v roce 1951 pod vedením samotného O-Senseie, měl Shoji Nishio dostatečné zkušenosti v judo i karate. Zpočátku cíl cvičení Shoji Nishia spočíval v touze doplnit si znalosti v dosavadních disciplínách. Nicméně zkušenost přejatá od Moriheie Ueshiby, studium iaido a jodo a především soustavný zájem zkoumat a rozvíjet vědomosti v oblasti bojových umění, přivedly Shoji Nishia k vytvoření unikátního systému, nazvaného po něm Nishio Budó. Smozřejmě, ne všichni v Japonsku přijímali a dostatečně ocenili Shoji Nishiovo novátorství. Jeho názory na budó byly podrobovány kritice. Ale lidé přicházeli k učiteli, Shoji Nishia zvali do zahraničí vést semináře. Popularita stylu rostla každým rokem, objevovali se noví žáci. Je pochopitelné, že se styl Shoji Nishia stal populárním a uznávaným více v zahraničí, než v samotném Japonsku. Jak je vidět, je to ten samý příklad, kdy zkostnatělé tradice do sebe nemohou absorbovat tvořivost a změny a snést se s nimi.

V roce 1980 dosáhl Shoji Nishio důchodového věku a ukončil svoji pracovní činnost. To mu dalo možnost věnovat více času studiu budó. V té době byl nositelem 8. Danu Aikido, 7. Danu Iaido, 6. Danu Judo a 5. Danu Karate.

Koncepce Nishio Budó je založena na myšlence, která byla ve své době hlásána O-Senseiem:

„Nelze odporovat pohybu protivníka a snažit se ho odvrátit. Naopak, je nezbytné sjednotit dýchání protivníka a rytmus jeho pohybů se svým kvůli možnosti kontroly protivníkova útoku.“

Shoji Nishio neuznával nezbytnost zabití nebo způsobení újmy protivníkovi, protože považoval za korektnější dát protivníkovi možnost uznat chybnost svého počínání. Z pohledu technik aikido poukazoval Shoji Nishio na důležitost chápání kokyu (dýchání, rytmu) a zdůrazňoval, že především meč je v tomto výborným pomocníkem. Také mluvíval o tom, že také nelze zapomínat na to, že je nutné se dívat na veškeré techniky z pozice atemi (úderů). V každé technice je nutné použít různá atemi v různých formách, tzn. to nám dá možnost pochopit provedení (opravdového přijetí) techniky v kterémkoli okamžiku a souhry pohybu částí těla. „Ate umožní vzít protivníkovi dočasně způsobilost k boji. A poté, v případě, že protivník uzná, že nevyhraje, ho můžete propustit.

Pokud hovoříme o systému, který ve výsledku pozorování technik aikido, karate, jodo a iaido začal praktikovat Shoji Nishio, chce se zejména vyzdvihnout jeho krásu a vyrovnanost. Ten samý princip pohybu se zkoumá v technice tai-jutsu (beze zbraně), ken-no-tebiki (ta samá technika s použitím meče), jo-no-tebiki (ta samá technika s použitím jo), ken-tai-ken (ta samá technika, meč proti meči), ken-tai-jo (ta samá technika, meč proti jo). A zvláštní rozměr Nishio Budó, pilíř celého systému, je Toho Iai. Toho Iai je Shoji Nishiem speciálně vypracovaný styl iaido, ve kterém se odrážejí veškeré základní principy technik aikido. Styl viditelně demonstruje vzájemnou souvislost pohybů těla beze zbraně a pohybů meče.

Shoji Nishio si vybral nelehkou cestu dát smysl technikám, které prováděl Morihei Ueshiba. Ale Nishio Sensei vždy chápal budó jako stále měnící se jev, který je třeba rozvíjet v souladu s okolním světem. Svoje chápání budó včlenil v Toho Iai a daroval tuto zkušenost každému, kdo upřímně studuje japonská bojová umění. Shoji Nishio vždy rád opakoval, že v základu japonských budó je živ duch samuraje a meč mu pomáhá pochopit podstatu budó.