TOPlist
 
Aikido Žďár © 2008
 
O bojovém umění Aikido
Etika
Chování studentů aikida na dojo se vyznačuje ochotou a hlubokou úctou k místu, k lidem v něm a k účelu haly. A hlavně tyto formy chování, tzv. "dobré zvyky" jsou převzaty od civilizovaných lidí, jejich společenských vrstev. Zvláště, ačkoli studenti následují jistou vládu správce, když vstupují na tatami, je to forma ceremoniálu, která je převzata z bojových zvyků Japonska, na kterých lpí většina cvičenců japonských bojových umění dneška.


Ritsurei
Když studenti vstupují na žíněnku, mírně se ukloní k místu kamiza. Tento úklon upevňuje úctu a nazývá se Ritsurei. Provádí se v normálním postoji (shizen hontai) v které studenti stojí s ohnutým hrudnikem v úhlu asi 30 stupňů, jejich prsty se lehce dotýkají nad koleny. Je obvykle považováno za špatné, když někdo skloní hlavu tak nízko, že člověk před ním vidí týl jeho krku. Studenti čekají na instrukce pomocí ukázek nebo základních cvičení, jestliže nebyly známy dříve. Smějí si též sednout na zem a relaxovat či provádět speciální cvičení pro zdokonalení vnitřních faktorů umění. Na začátku každého cvičení sedí studenti v sieza v jedné řadě na obvyklých místech.


Seiza
Sedící pozice se nazývá seiza a provádí se pokleknutím na levé koleno s pravou rukou na koleně, ale tělem i hlavou vzpřímenou. Pravá noha je skrčena blízko levé, které se však nedotýká. Prsty jsou nízko, takže celá váha těla spočívá na vrchní straně chodidel. Ruce by měly být položeny lehce na stehnech dlaněmi otočenými dolů s prsty lehce ohnutými. Při sedu mají být kolena od sebe na 2 pěsti (u děvčat obvykle na 1 pěst). Tato pozice je též populární v Indii. Vstávání z této pozice se provádí obráceným postupem. Musí to být provedeno jemně a rychle. Instruktor obvykle sedí před studenty, pak se otočí tak, že je zády ke studentům a všichni se dívají ke kamize, instruktor dává pokyn (tlesknutí ruk) a všichni začnou provádět úklonný ceremoniál v seiza.


Zarei
Úklonný ceremoniál ve stylu zarei začíná v posedu dlaně jsou na žíněnce asi 6 palců od kolen prsty jsou zčásti přes sebe. Hrudník je předkloněn stejně jako při ritsurei (asi 30°) s lokty v mírné opozici. Hlava se nenaklání až k zemi pouze zůstává v prodloužení trupu. Paty by však měly zůstat na žíněnce. Instruktor se většinou ukloní a studenti to po něm opakují. Instruktor pak obvykle vstane a začne základní cvičení - nebo jestliže byli již rozcvičeni, pod myšlenkovým vlivem pokročilých studentů - začíná se s nákresem a vysvětlením obranné strategie užívané v aikidu.Instruktor několikrát ukáže techniku neutralizace na specifický typ úkonu, během čehož studenti sedí v seize. Na pokyn se mu ukloní, stoupnou si, vyberou partnera, oba se pokloní a začínají zkoušet techniku. A když instruktor tleskne, všichni přestanou, pokloní se partnerovi a sednou si. Na konci hodiny instruktor tleskne a všichni si sednou dolů do seiza čelem k kamize. On a studenti se ukloní zarei k josehi (k instruktorům) po čemž se vedoucí ukloní studentům, kteří to opakují. Hodina je rozpuštěna s poděkováním od studentů.